Indbydelse til golfturnering 2017

Lagt på af Svend Aabo den 21-04-2017 kl. 07:44

billede

Hent PDF-fil  SIF 100 år golf indbydelse aktuel.pdf


Turneringsprogram 2017

Lagt på af Svend Aabo den 16-03-2017 kl. 17:10

billede

03-04-17 19:00 Silkeborg IF - Låsby BK - har trukket sig

10-04-17 19:00 Silkeborg IF - Sejs-Svejbæk IF 3 - 3

24-04-17 19:00 Vinderslev IF - Silkeborg IF 4 - 2

01-05-17 19:00 Silkeborg IF - B74 Silkeborg. 2 - 4

08-05-17 19:00 Ejstrupholm IF - Silkeborg IF. 0 - 0

15-05-17 19:00 Grauballe UGF - Silkeborg IF 4 - 3
Spilles i Sejs-Svejbæk

29-05-17 19:00 Dover GF - Silkeborg IF 9 - 3

12-06-17 19:00 Silkeborg IF - ØBG Silkeborg 1 - 4

19-06-17 19:00 Silkeborg IF - Grauballe UGF 7 - 4

07-08-17 19:00 Sejs-Svejbæk IF - Silkeborg IF

14-08-17 19:00 Silkeborg IF - Vinderslev IF

21-08-17 19:00 B74 Silkeborg - Silkeborg IF

28-08-17 19:00 Silkeborg IF - Ejstrupholm IF

04-09-17 19:00 Oversidder

11-09-17 19:00 Silkeborg IF - Låsby BK

18-09-17 19:00 Silkeborg IF - Dover GF

25-09-17 19:00 ØBG Silkeborg - Silkeborg IF


Link  DGI*s turneringsplan


Information fra formanden

Lagt på af Svend Aabo den 22-12-2016 kl. 09:57

billede

Hej gode venner

2017 er godt i gang og SIF har 100 års jubilæum og mange spændende oplevelser er i støbeskeen. SIF Old Boys har også planer og jeg vil kort nævne nogle af vore planer.

Opstart med træningskamp mod ØBG søndag den 26. marts kl 9. der spilles ved ØBG, hvis du vil spise med kontakt Frank Lund.

Lørdag den 24.juni Riverboat samling på Fiskerestaurant Classiqui, invitation udsendes medio februar.

Der arbejdes på en 100 års fodbold jubilæumsturnering for +50 7 mands, mod måske superligaklubberne og SIF Support er inde over planerne og planen er at spille inde på JYSK Park og frokost i JYSK Park. Hvis vi kan planlægge det, afvikles dagen i forbindelse med en superliga kamp, hvor vi spiller om formiddagen og ser kampen om eftermiddagen.

Den 26.august inviteres der til 100 års jubilæumsgolf turnering i SRG og alle nuværende og tidligere medlemmer af SIF inviteres med, så når tilmeldingen udsendes, vær hurtig ved tilmeldingen, begrænset antal pladser. Denne dag erstatter vores egen OLD Boys golfdag i 2017, som selvfølgelig vender tilbage 2018.

Der arbejdes pt. på en fodboldtur til Hamborg, mere herom senere, når vi har overblikket omkring økonomien i dette projekt.

100 års jubilæumsfest, 2.september, som vores hovedafdeling står for.

Ser frem til mange gode oplevelser i 2017, rammerne er der, så lad os fylde dem godt ud.

Med venlig hilsen
Søren FogsgaardGeneralforsamling 2016

Lagt på af Svend Aabo den 26-11-2016 kl. 10:27

billede

Referat

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Svend Ove Grønning og denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel i henhold til afdelingens love og derfor er lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for beretningen.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning, som ses nedenfor.

Old Boys Jubilæumspokalen fra 1970 blev overrakt til Kim Charles, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen.
Helle Pokalen, som blev uddelt for 21 gang, blev tildelt Bjarne Boelsgaard, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen. Begge motiveringer er i formandens beretning.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer og kan ses nedenfor dette referat.

3. Regnskabet, herunder kontingentfastsættelse
Vor nye kasserer Jens Krogh fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik kort de væsentligste punkter.
Større indtægter kombineret med færre udgifter resulterer i et overskud på kr. 6.285 mod sidste års underskud på kr. 1.662. Det giver os en disponibel formue, egenkapital, på kr. 73.860 mod kr. 67.575 forrige år. Der forhåndshensættes i år ikke et beløb til kommende ansøgninger om støtte til ungdomsafdelingen.
Der hensættes igen i år kr. 10.000 kr. til brug i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum i 2017. Efter hensættelsen på i alt kr. 40.000 til dette formål er vor egenkapital derfor reelt kr. 33.860.
Kontingenter blev af bestyrelsen foreslået uændret til 850,00 kr. for aktive og stigende til kr. 500 fra 475,00 for passive medlemmer i 2017 og forslaget blev vedtaget af forsamlingen. Kontingentet in-kluderer 185,00 kr. som opkræves for alle aktive medlemmer, og som vi efterfølgende afregner med hovedafdelingen.

4. Valg til bestyrelsen
Søren Fogsgaard og Kurt Schuster var på valg og begge blev genvalgt.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Karsten Dahl som suppleant til bestyrelsen og Karsten Dahl blev valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Kruse blev genvalgt som revisor og Karsten Dahl blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag
Der var indkommet et forslag fra Mogens Sørensen, om køb af 2 sæder for kr. 10.000 på vort nye stadion på Søholt, og Mogens motiverede forslaget. Forslaget medførte en længere drøftelse, og medførte at generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at arbejde videre med projektet. Måske vil det være muligt at få tildelt flere sæder til gunstige priser, fordi det er til Old Boys Afdelingen.

8. Eventuelt
Frank Lund forespurgte om længden på vore sponsoraftaler generelt, og specifik på tøjet til vort 7 mands hold. Der er ingen skriftlige aftaler, men normalt løber aftaler af denne art 2 eller 3 år.

Dortmund turen kunne ikke gennemføres i 2016, og vi besluttede, at forsøge at arrangere en tur til Hamburg i 2017. Mogens Sørensen vil forsøge at skaffe/købe det nødvendige antal billetter gennem Jyske Bank, som er sponsor i HSV, hvorfor det skulle der være en realistisk mulighed.
Bestyrelsen siger, som i tidligere år, tak med en beskeden vingave til vor eneste tilbageværende manager, Frank Lund, som til gengæld arbejder for flere og er aktiv på mange områder i foreningen.
Der var også en vingave til Svend Aabo for arbejdet med at lægge materiale på SIF hjemmesiden.
Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overlod ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde og forsamlingen for fremmødet og deltagelsen i den til tider muntre, men altid konstruktive debat.

Afdelingen var efter Generalforsamlingen vært for de 16 fremmødte ved det traditionsrige traktement med sild på is, meget store og flotte filletter, aspargeskartofler og både rigtigt smør og smeltet smør, samt karrysalat. Dertil en enkelt øl og en iskold brændevin.

Referat udarbejdet af Kurt Schuster den 24. november 2016

----------------------------------------------------------------------

Formandens årsberetning 2016

2016 har været et år med godt fodbold i + 50 rækken og med en flot 3 plads og tak til alle omkring holdet med Frank i spidsen. Det lykkes med hårdt arbejde af dig Frank og en stor tak fra os alle i afdelingen og uden dig, ja så var det ikke lykkedes og herfra er det godt at se at alle hjælper med tøjvask – øl og hyggelige fælles spise aftener. Herfra også en stor tak til Sv. Aabo som fint opdaterer og vedligeholder vores platform på SIF’s hjemmeside.

Vi er ca. 60 medlemmer i Old Boys afdelingen og i dag kun 10-12 aktive og vi får flere passive medlemmer, som tidligere har været en del af SIF. Set herfra er der en positiv udvikling, hvor vi sammen finder fællesskab og de gamle historier kan blive fortalt engang til.
Foreningen gennemgår store forandringer for tiden, og Klubhuset er nu solgt til Silkeborg Kommune. Det bliver spændende at se fremtiden i de nye klublokaler i Jysk Park på første sal. Store planer på Søholt med svømmestadion, ja hvad mon fremtiden bringer, kan vi kende området om 5 år.

Årets gang i Silkeborg IF Old Boys:
Trænings- og sæsonopstarten blev gennemført med 10 aktive spillere på kunststofbanen, og med en efterfølgende hyggelig frokost i Søholthuset, hvor Lasse havde sørget for dejlige retter, som blev nydt med øl og brændevin!
Vor kommunikation med den kommunale forvaltning omkring banetildeling m.m. har de seneste år været problemløs. Silkeborg Kommune henvender sig selv til os. Regninger for leje af banen fremsendes og afregnes, Frank får samlet deltagerbetaling ind ved vinter fodbolden og foreningsudgiften er minimal. DGI sender regninger frem og tingene er på plads. Old Boys er nu oprettet som særskilt afdeling i SIF, hvorfor regninger m.m. sendes direkte til afdelingen.
Ølsmagning på Tranen, som noget nyt var vi ca. 15 mand ude at sejle med Hjejleselskabet, hvor Br. D havde fundet en flot samling af gode øl og en dejlig buffet. Det kan undre, at der ikke var flere, der deltog på denne dejlige aftentur. Hjejleselskabet havde det rigtige personale og vi blev serviceret på bedste vis og fik rigeligt med godt øl.
Riverboat arrangementet blev afviklet lørdag den 25. juni og i år ofrede vi ikke kr. 14.500 på at leje en Hjejlebåd med eget orkester. Vi var i stedet på Restaurant Classique på havnen, og vi havde budgetteret med 50 deltagere. Vi endte med 53 deltagere, heraf 45 medlemmer. Samlet pris pr. deltager kr. 500 og egenbetaling på kr. 300 og med en ca. udgift i Old Boys på ca. 9000 kr. Hvis alt går efter planen, tager vi en tur mere med samme indhold, dog justeret lidt efter vore ønsker, lokalerne er reserveret.
Den årlige Old Boys Golf dag blev gennemført lørdag den 20. august og der var 27 håbefulde deltagere. Alle tror jeg havde en god dag og der var fine sponsorgaver på præmiebordet, tak for det. Der var som aftalt tidligere fuld brugerbetaling for hele arrangementet. Henning Madsen og Ernst Jensen stod for afviklingen af arrangementet, tak for det. Afdelingen giver ikke tilskud til golf arrangementer, idet alle medlemmer ikke kan deltage. Er der nogen af en anden mening, kan punktet selvfølgelig fremlægges på den kommende generalforsamling.

Ansøgninger om tilskud til ungdomsafdelingen bevilliges kun efter specifik ansøgning, som skal fremsendes ad de rigtige kanaler – altså via SIF Fodbolds bestyrelse.
Vi har i 2016 givet tilskud til en tur for årgang 13-14 år. Håber de havde gode oplevelser på turen. Ansøgerne er bakket flot op af en gruppe forældre, som gør et stort stykke arbejde og stor respekt herfra omkring dette.
Foreningen er klar til at bakke gode ideer op. Bestyrelsen er klar og økonomien er på plads. SPONSORER, tak til Elfac v/ Kurt Schuster, Lynge Papir v/ Per Niebuhr og Henning Mortensen ved Hans Mortensen, Lars Erik Svendstrup Søholthuset. Tak til vores revisor Lars Kruse som sammen med Kim har godt styr på vores økonomi.

BESTYRELSEN fungerer som vanligt fint. Tak til Jer alle. Vi holder ikke mange møder, stor travlhed i dagligdagen for os alle og alle bidrager med gode kompetencer.

Status på 100 års jubilæumsreceptionen.
Receptionen holdes den 26. april 2017 i Søholthuset og jubilæumsfesten holdes 2.september 2017 i Jysk Park, reserver datoen.

Indkommet forslag fra Mogens Sørensen
Hvis nu Old boys afdelingen købte 2 sæder, koster der jo kr. 10.000,00... Det kunne eks. Vis finansieres ved en kontingent forhøjelse på kr. 25,00 pr medlem... Vi er pt. 70 medlemmer så det er ca.kr. 9.000 over den 5 årlig periode... Det kunne også være at vi blev enige om at alle medlemmer indbetaler ekstra ordinært kr. 125,00 Det kunne også være at noget af vores formue kunne bruges til køb af sæder.... Pengene bliver i klubben og medlemmerne har mulighed for at få noget ud af det :-) En win win situation :-)
Til hver hjemmekamp kan medlemmer søge på pladserne kvit og frit, det kræver naturligvis noget administration, men den står jeg gerne for.
Det behøves jo ikke kun være 2 sæder og måske kan det blive ved siden af det, gamle række 7.

Foreståede aktiviteter der er i støbeskeen i kalenderen for 2017
1. Træningskamp marts måned, håber vi.
2. Golfturnering for medlemmer med DGU kort.
3. Udflugt 2016.
4. Riverboat, sidste lørdag i juni.

Pokaler 2016:
I år har bestyrelsen besluttet at Old Boys pokalen går til Kim Charles
Kim har gennem mere en 20 år arbejdet fast på at holde godt styr på vores økonomi og en stor tak fra os alle for det. Kim du har haft dine stærke holdninger og vi har aldrig været i tvivl omkring at økonomien skulle passe. Samtidig har du været et stort aktiv på vore 11 mandshold i mange år. Nye ideer i arbejdslivet for dig, har nu medført at bestyrelsen har ny konstitueret sig og med Jens som kassere. Vi har heldigvis dig stadig i bestyrelsen og holdningerne lægger du nok ikke til side og tak for det.
Først ja, du har fortjent pokalen og den gives ikke kun for det forgangne år, men som en hilsen for de mange år omkring fodbold i Silkeborg IF.
Helle pokalen, som ikke er en pokal, men et dejligt maleri af en kvinde, som venter på sin SIF’er.
”Pokalen” gives til et medlem af Silkeborg IF Fodbold Old Boys afd., som gennem mange år har været villig til at lave et stort stykke arbejde, samt altid fremtræder som en god kammerat.
Pokalen går i år til Bjarne Boelsgaard
Bjarne har i mange år været et aktivt medlem af vores Old Boys afdeling og bidrager til et godt fællesskab. Bjarne har gennem mange år været en fast ankermand både på banen og hjælp på stadion. I vore velmagts, dage fik du og Kurt Brændstrup stillet store flotte fester med flotte vægtæpper inde i festsalen, det var både sjovt og stort. Bjarne er nu en vigtig brik omkring arbejdet med oprettelsen af foto databasen i SIF og det bliver spændende at følge,Bjarne du skal have stor tak fra vores afd. for det gode stykke arbejde du laver og bringer det gode humør rundt i selskabet.
Tillykke til begge


link  Se billeder fra generalforsamlingen


Indmeldelse i Old Boys

Lagt på af Svend Aabo den 27-11-2011 kl. 16:33

billede

Nu kan du indmelde dig i Old Boys her på hjemmesiden under menuen Indmeldelse.

link  Brug indmeldelses formularen her


Her loades formularen

myFC.dk Klub CMS

 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...