Forretningsudvalget i Silkeborg Idrætsforening 1917

Til at samle trådene i Silkeborg IF som helhed er der valgt et forretningsudvalg (FU) som bliver valgt på Silkeborg IF´s Hovedgeneralforsamling, som afholdes én gang årligt. Forretningsudvalget arbejder primært med overordnede politikker således at
der opretholdes en ensartet profil i foreningens mange klubber både internt og eksternt.

Forretningsudvalget er endvidere primus motor i forbindelse med afvikling af koncerter i Silkeborg IF regi.

Forretningsudvalget udgør, sammen med én repræsentant fra hver af de respektive idrætsgrene samt én repræsentant fra henholdsvis ”Sytten Online” og ”Søholthuset”, Hovedbestyrelsen i Silkeborg IF.

link  hovedbestyrelsen


Her loades formularen

Forretningsudvalget

Hovedformand
Erik Isager
E-mail: Send mail
Mobil: 2121 5401
Næstformand
Henrik Thyboe-Thomsen
E-mail: Send mail
Tlf: 8683 6531
Mobil: 2141 7541
Hovedkasserer
Tonni Hammershøj
E-mail: Send mail
Tlf: 8685 4232
Mobil: 2233 2272
IT ansvarlig
Leon Raydon
E-mail: Send mail
Mobil: 2398 6091
FU medlem
Poul Hansen
E-mail: Send mail
Mobil: 30378033
FU medlem
Finn Mølgaard
E-mail: Send mail
Søholthuset
Karsten Dahl
E-mail: Send mail
Mobil: 4033 6050

myFC.dk Klub CMS

 

 

 

Vent mens kalenderen initieres ...