Referat af hovedafdelingens ordinære generalforsamling 2017

Referat:

Hovedgeneralforsamling i Silkeborg Idrætsforening, torsdag den 23. februar 2017 i Søholthuset.

Generalforsamling indvarslet ved annonce i Midtjyllands Avis, lørdag den 17. december 2016 og i Ekstraposten, tirsdag den 20. december 2016, samt på Silkeborg IF’s hjemmeside.

1. Valg af dirigent – Orla Madsen blev valgt.

2. Bestyrelsesberetning, herunder mindeord om Dan Bach, SIF leder i mere end 50 år, og Edgar Bonde, SIF leder i mere 35 år. Dan og Edgar har bestridt rigtig mange leder og bestyrelsesopgaver. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen (Beretningen kan læses i sin helhed på www.silkeborgif.dk)

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab, ved hovedkasserer Tonni Hammershøj.

a. Hovedforeningens årsregnskab 2016, Gennemgået

b. Foreningens koncernregnskab 2016, Fremlagt.

Regnskab blev godkendt

4. Indkomne forslag.
 Hovedbestyrelsen foreslår passivt kontingent uændret til 190 kr. om året. Forslag blev godkendt.

 Hovedbestyrelsens forslag til 6 vedtægtsændringer blev fremlagt. Forslag blev godkendt. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. marts 2017.

5. Valg til Hovedbestyrelsens forretningsudvalg.

 Næstformand Henrik Thyboe-Thomsen – Genvalg for 2 år.

 Hovedkasserer Tonni Hammershøj – Genvalg for 2 år.

 FU medlem Karsten Dahl – Genvalg for 2 år.

 Nyvalg til FU Poul Hansen – Valgt for 2 år

6. Valg af revisor.

Søren Johansen, Tom Østergaard og Kim Charles genvalg for 1 år.

7. Uddeling af hædersbevisninger.

Hovedafdelingens pokaler og statuetter for 2016.

 Badmintonafdelingen.

Martin Jakob Jakobsen – er uddelt for 31. gang

 Bueskytteafdelingen.

Kent Haaning – er uddelt for 45 gang.

 Cykelafdelingen.

Lars Spang Kjeldsen – er uddelt for 16 gang.

 Fodboldafdelingen.

Erik Nørgaard – SKAL uddeles for 69. gang.

 Håndboldafdelingen – damer.

Uddeles for 69 gang ved sæsonafslutning i april.

 Håndboldafdelingen – herrer.
Vi har pt. intet herrehold – uddeles ikke.

 Minigolf afdelingen.

Kirsten Vitten – er uddelt for 16 gang.

 SIF sportsdans.

Uddeles på et senere tidspunkt for 9.gang.

 SIF klatring.

Ny pokal til senere overrækkelse – ny afdeling.

 SIFS ungdomspokal.

Sebastian Changizi – SIF Cykling. Dansk Ungdomsmester på Landevej og med på
det danske U- landshold. Uddeles for 47. gang. (der medfølger 2.000 DKK)
 SIFS jubilæumspokal.

Christian Jepsen, SIF Fodbold. Fodboldformand. Uddeles for 40. gang.
(Der medfølger 3 fl. SIF vin).

 Erik Isagers jubilæumspokal.
Martin Drejer – håndbold, bliver nr. 4 i rækken der modtager Erik Isagers
Jubilæumspokal og bliver årets SIF’er (der medfølger 3.000 DKK, medfølger en pokal
til ejendom samt en pokal til ejendom).

SIFS 10 års sølvnål.
 Bent Ramsing – Badmintonafdelingen.

 Esben Svanberg – Fodbold og Håndbold.

 Ulla Myrhøj – SIF Fodbold og SIF Fodbold A/S.

SIFs 10 års sølvnål, er herefter tildelt til 239 personer; heraf 11 udenfor
foreningen, siden den blev indstiftet ved SIF’s 50 års jubilæum den 26.
april 1967. —————

8. Eventuelt

 Vingave til Flemming Ryge Petersen, kasserer på Silkeborg Stadion, Mascot Park.

 Vingave til Ole Simonsen som tak for en flot indsats med at styre det passive
medlemskartotek.

 Vingave til Andy Gren som tak for en flot indsats med SIFs hjemmeside

 Vingave til vor mangeårige dirigent Orla Madsen, for en, som sædvanlig, fin ledelseaf SIFs hovedgeneralforsamling.

Alle vingaver består af 3 flasker SIF rødvin.

Ordet er frit indtil Erik Isager afslutter med det traditionelle SIF hurra.

Silkeborg den 24. februar 2017

Henrik Thyboe-Thomsen

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.