Opfølgning på Corona situationen

Ifm med de nye retningslinier der netop er udsendt, har vi undersøgt hos DGI hvorvidt klubhuset bliver
betragtet som et serveringssted, da vi har en spiritus bevilling. Dette er ikke tilfældet, og dermed er vi ikke
underlagt kravene om eks. mundbind når man står op. Til gengæld gælder kravene om forsamlinger hvor
max antal er 50 med de krav til afstand mellem hinanden og stole som retningslinjerne foreskriver.

Det er naturligvis stadigt vigtigt at vi overholder øvrige retningslinjer med at holde afstand og bruge
håndsprit. Klubhuset sprittes af hver dag, men sørg for at spritte eksempelvis køleskab og køkkeninventar
af efter brug og i det hele taget bruge sund fornuft.

Herunder kan I se et uddrag vedr. de nye tiltag ifm forsamlinger:

Tiltag til udbrudshåndtering uddrag fra de netop udsendte retningslinjer og anbefalinger

Forsamlinger. Jo flere personer der er samlet, desto større er risikoen for smitte, særligt hvis man ikke kan
holde afstand. Risikoen øges, når vi rykker indendørs og står tættere med dårlig ventilation. Der er et
stadigt stigende antal rapporter, der dokumenterer et større antal smittede i forbindelse med forskellige
events og arrangementer både kultur, sport, fejringer, højtider og lignende. I lyset af den seneste
smitteudvikling iværksættes derfor følgende tiltag:

1. Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer med virkning fra den 19. september 2020
kl. 12.00. Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forbudt at deltage i indendørs eller udendørs
arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede på
samme sted samtidig. Der vil fortsat gælde en række undtagelser til forbuddet, bl.a. i private boliger og
haver i tilknytning hertil og ved almindelige ophold og færden på en arbejdsplads mv. Det vil også fortsat
være muligt at afholde og deltage i arrangementer mv. med op til 500 deltagere, hvis disse i det væsentlige
sidder ned.

2. Ordningen for afvikling af superligakampe, hvor der er flere end 500 personer til stede samtidig, finder fra
samme tidspunkt ikke anvendelse. Det betyder, at der maksimalt vil kunne være op til 500 i det væsentlige
siddende personer til stede samtidig ved afviklingen af superligakampe.

3. Ordningen for afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv. på faciliteter mv., hvor der
er flere end 500 personer til stede samtidig, (den tilpassede superligaordning) finder fra samme tidspunkt
ikke anvendelse. Det betyder, at der maksimalt vil kunne være op til 500 i det væsentlige siddende personer
til stede samtidig ved afviklingen af indendørs og udendørs idrætsarrangementer mv
Under punkt 15 i de nye retningslinier (som er indsat herunder) er der anbefaling om sociale
arrangementer. Uagtet at anbefalingen primært er rettet mod institutioner eller afledet heraf anbefaler
Forretningsudvalget at denne opfordring, også gælder for Silkeborg IF, således at f.eks forældremøder, afslutningsfester etc. aflyses/udskydes for at undgå unødig smittespredning

15. Det anbefales, at alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud,
ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og lignende aflyses. Anbefalingen gælder også
arrangementer, der ikke arrangeres af institutionen eller skolen, f.eks. klassefester, fødselsdage, lejrture
mv., selv om børnene og de unge færdes sammen i løbet af en almindelig dag.

Tiltagene vil foreløbigt gælde til og med den 4. oktober 2020.

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.