Oldboys

­

Udskydelse af 75 års Jubilæumsreception og 75 års Jubilæumsfest i Silkeborg IF Fodbold Old Boys

På grund af udviklingen i lokalområdet vedrørende Corona smittetallene og den generelle udvikling og usikkerhed om antal deltagere i forsamlinger i hele Danmark, har bestyrelsen på et ekstraordinært møde besluttet, at udskyde begge arrangementer til 2021.

Det har været bestyrelsens ønske, at så mange som muligt af vore medlemmer, skulle have mulighed for at deltage i vore jubilæumsarrangementer, og det finder vi ikke er muligt i den nuværende situation.

Der vil blive udsendt en ny indbydelse til 75 års Jubilæumsfesten og 75 års Jubilæumsreceptionen når situationen forhåbentlig er mere afklaret engang i starten af 2021.

Vor generalforsamling vil blive afholdt som planlagt torsdag den 26. november 2020 kl. 19.00 i Søholthuset, og indkaldelse vil blive udsendt i henhold til vore vedtægter.

 

GENERALFORSAMLING

SIF Fodbold Old Boys
Afholder ordinær generalforsamling i Søholthuset
Torsdag den 26. november 2020 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder overrækkelse af pokaler
3. Regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
4. Valg til bestyrelsen; følgende medlemmer er på valg
    Søren Fogsgaard
    Kurt Grey Schuster
5. Valg af suppleant til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et traktement i Søholthuset, bestående af bøf med spejlæg, samt en øl eller to!

HVIS I ØNSKER AT DELTAGE I SPISNINGEN KRÆVER DET TILMELDING, DETTE KRÆVES NATURLIGVIS IKKE FOR AT DELTAGE I GENERALFORSAMLINGEN!
Tilmelding foretages på mail sfo@geopartner.dk v/ Søren Fogsgaard                    senest mandag den 26 11 20

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Udsættelse af 75 års Jubilæumsfest i Silkeborg IF Fodbold Old Boys lørdag d. 29. august 2020. 

På grund af den negative udvikling i lokalområdet vedrørende Corona smittetallene, har bestyrelsen på et ekstraordinært møde i dag besluttet, at udsætte arrangementet til:  Lørdag den 21. november 2020.  

Vi har modtaget et stigende antal henvendelser om afbud begrundet i frygt for udviklingen i situationen med Corona, og deltagelse i et stort arrangement på Ludvigslyst Traktørsted med mange deltagere, hvilket har gjort det nødvendigt, at træffe beslutningen om udsættelse. 

Det blev endvidere besluttet, at indbetalte beløb på kr. 300 pr. tilmeldte deltager betales tilbage. Ernst Jensen betaler beløbet tilbage i dag og i morgen fredag. Alle evt. henvendelser omkring tilbagebetating bedes venligst rettet til Ernst, chapitami@fibermail.dk.  

Der vil blive udsendt en ny indbydelse til 75 års Jubilæumsfesten i midten af oktober, og vi håber, på det tidspunkt situationen forhåbentlig er så afklaret, at bestyrelsen mener, det er forsvarligt at gennemføre vor 75 års Jubilæumsfest. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen SIF Fodbold Old Boys

 

 

Billeder fra 75 års jubilæums golfturnering på

Silkeborg Ry Golfklubs baner i Silkeborg

den 20. juni 2020

En super dag på Silkeborg Ry golfklubs bane i Silkeborg. Banen har vist aldrig stået flottere en den gør i disse dage. Vi har netop afholdt vores 75 års golf jubilæumsturnering med 43 skønne mennesker. Godt humør og DMI havde ikke forudset en dejlig lørdag med tørvejr. Mange af vore venner havde sponsoreret en mængde flotte præmier.  Cafe Green House havde lavet en dejlig frokost tallerken og baneposer.

Vinderne i de 3 rækker var Inga Niebuhr, Lars Skovbo og Tommy Andersen. Poul Erik Bæk havde sponsoreret en flot vandre præmie, som vi glæder os til at kæmpe om i årene fremover. Lars Skovbo kan nyde den hjemme på kaminen det næste år og tillykke med det. Dagens sponsorer var Lynge Papir – Tal og Tanker, Niels Overgård, Uhlsport, Kurt Schuster, Silkeborg IF Support og Silkeborg IF .

God sommer til jer.

 

Silkeborg IF Old Boys 75 års jubilæumsturnering

Se billederne under billeder til venstre i menuen

 


Artikel om gå fodbold i Midtjyllands Avis

         Se artiklen

 

 

  

Generalforsamling i Fodbold Old Boys

21. november 2019

Referat 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Svend Ove Grønning og denne blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel i henhold til afdelingens love og derfor er lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten bemærkede, at det var generalforsamling nr. 75 i Old Boys Afdelingen, selv om vort 75 års jubilæum først er den 12. november 2020.  Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for beretningen. 

2. Formandens beretning 

Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning, som vedhæftes dette referat. Som en supplerende oplysning, meddelte formanden, at der arbejdes på en gentagelse af den succesfulde ”Lagkageturnering” som vil muliggøre, at alle vore medlemmer igen vil få mulighed for at klæde om i de nye omklædningsrum og spille på den nye kunstgræsbane på Jysk Park. Datoen er foreløbig fastsat til den 26. januar 2020, og der arbejdes på, at vore ”kvinder” også inviteres til frokosten næste år.

Old Boys Jubilæumspokalen fra 1970 blev overrakt til Niels Madsen in absentia, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen. 

Helle Pokalen, som blev uddelt for 23 gang, blev tildelt Kim Troelsen, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen. Begge motiveringer er vedhæftet formandens beretning.   

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer og er vedhæftet dette referat. 

Link til SIF Fodbold Old Boys 2019 årsraport

3. Regnskabet, herunder kontingentfastsættelse 

Vor kasserer Jens Krogh fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de væsentligste punkter.

Lidt færre indtægter, men meget lavere udgifter resulterer i et overskud på kr. 7.738 mod sidste års underskud på kr. 15.649. Der hensættes kr. 30.000 til næste års 75 års jubilæums aktiviteter. Det giver os en disponibel formue, egenkapital, på kr. 46.808 mod kr. 69.070 sidste år og kr. 84.741 forrige år.

Der forhåndshensættes i år ikke et beløb til kommende ansøgninger om støtte til ungdomsafdelingen.

Kontingenter blev af bestyrelsen foreslået ændret til kr. 900,00 for aktive og til kr. 550 for passive medlemmer i 2020 og forslaget blev vedtaget af forsamlingen. Kontingentet inkluderer 190,00 kr. som tidligere kun blev opkrævet for alle aktive medlemmer, og som vi efterfølgende afregnede med hovedafdelingen. Fra og med 2019 skal vi betale for samtlige medlemmer, altså også for passive medlemmer, hvilket påvirker årets regnskab med en ny udgift på ca. kr. 14.000 og medfører en permanent fremtidig ekstra udgift på godt14.000 kr. afhængig af medlemstal.                                                    

Frank Lund advokerede for muligheden for at indføre et gradueret kontingent, eventuelt som et halvårs kontingent. Han underbyggede sit indlæg med statistisk materiale om antal spillede kampe for enkelte spillere og omkostningerne forbundet hermed på basis af de t aktuelle kontingent. Han mente endvidere, at mange af de aktive spillere ikke ønskede at deltage i de sociale aktiviteter, som primært frekventeres af de passive medlemmer. 

De af bestyrelsen foreslåede kontingentsatser blev vedtaget med et klart flertal af de fremmødte medlemmer. 

Link til regnskab 2019

4. Valg til bestyrelsen

Ernst Jensen, Kim Charles Nielsen og Jens Krogh var på valg og alle tre blev genvalgt. 

5. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Karsten Dahl som suppleant til bestyrelsen og Karsten Dahl blev valgt. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Lars Kruse blev genvalgt som revisor og Karsten Dahl blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 

8. Eventuelt

Bestyrelsen siger, som i tidligere år, tak med en beskeden vingave til vor eneste tilbageværende manager, Frank Lund, som til gengæld arbejder for flere og er aktiv på mange områder i foreningen. Der var også en vingave til Svend Aabo for arbejdet med at lægge vort materiale på SIF hjemmeside.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overlod ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde og forsamlingen for fremmøde og deltagelsen i den til tider muntre, men altid konstruktive debat.

Afdelingen var efter Generalforsamlingen vært for de 22 tilmeldte og fremmødte ved en gang hakkebøf med bløde løg, rødbeder, rugbrød og spejlæg.

Referat udarbejdet af Kurt Schuster den 21. november 2019

    

DGI turneringsprogram

Oldboys turnering SIF +50 superveteraner 7M. 

Vi starter med hjemmekamp den 1. april; spiller ude Vinderslev den 8. april; 
3. kamp er ude den 29. april Ejstrupholm, herefter hjemme den 6. maj.

Specifikt for vores række +50, så er linket:

https://minidraet.dgi.dk/turnering/34213/raekke/97983/pulje/38704 

 


 

Se bilederne fra lagkageturnering på

Jysk Park søndag den 27. januar 2019.

Se i billeder til venstre

—————————————————————————————————————–

 

 

 

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.