Oldboys

 

RIVERBOOT 2022 lørdag d. 25. juni

  

En dejlig sommerdag, med glade medlemmer. Riverboat og lækker mad og vin på cafe Simpel med flot service. Fuldt hus og herfra oplevet at der blev stille hver gang en af de 5 dejlige retter kom på bordet. Live jazz, på Søndergade og vi glæder os allerede til næste år. God sommer til jer alle og tak for hyggeligt samvær.
                                      Med venlig hilsen
                                      Søren Fogsgaard

 

 

Generalforsamling i SIF fodbold Old Boys 25. november 2021

Referat

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Hugo Bilgrau og denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel i henhold til afdelingens vedtægter og derfor er lovlig og beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for beretningen.

                

2. Formandens beretning
Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning, som vedhæftes dette referat. Som en supplerende oplysning, meddelte formanden, at der arbejdes på en gentagelse af den succesfulde ”Lagkageturnering” som vil muliggøre, at alle vore medlemmer igen vil få mulighed for at klæde om i de nye omklædningsrum og spille på den nye kunstgræsbane på Jysk Park. Datoen er foreløbig fastsat
til søndag den 30. januar 2022, men det hele afhænger af førsteholdets planer i perioden. Men såfremt alt går efter planen, har vi banen fra kl. 9.00 til kl. 11.00 og med efterfølgende spisning i Søholthuset.
Vi inviterer 2 eller 3 klubber, som vi mener, kunne have interesse i at deltage
Old Boys Jubilæumspokalen fra 1970 blev overrakt til Finn Mølgaard Jensen, og Kurt Schuster motiverede tildelingen. Finn har netop fået en ny hofte og havde derfor ikke mulighed for at være tilstede.
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer og er vedhæftet dette referat.

Link til årsberetningen


3. Regnskabet, herunder kontingentfastsættelse
Vor kasserer Jens Krogh fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de væsentligste punkter.
En pæn stigning i vore indtægter, og en mindre stigning i vore udgifter resulterer i et overskud på kr. 18.451 mod sidste års overskud på kr. 15.208. Overskuddet skyldes dog udelukkende hensættelsen på kr. 30.000 til vore udskudte 75 års jubilæums aktiviteter fra 2020.
Det giver os en disponibel formue, egenkapital, på kr. kr. 80.467 mod kr. 62.016 i 2020.
Der forhåndshensættes i år ikke et beløb til kommende ansøgninger om støtte til ungdomsafdelingen.
Kontingenter blev af bestyrelsen foreslået uændret kr. 900,00 for aktive og til kr. 550 for passive medlemmer i 2022 og forslaget blev vedtaget af forsamlingen. Kontingentet inkluderer 190,00 kr. som tidligere kun blev opkrævet for alle aktive medlemmer, og som vi efterfølgende afregnede med hovedafdelingen. Fra og med 2019 betaler vi for samtlige medlemmer, altså også for passive medlemmer,
hvilket medfører en permanent fremtidig ekstra udgift på 15.200 kr. med vort nuværende medlemstal på 80.
De af bestyrelsen foreslåede kontingentsatser blev vedtaget med et klart flertal af de fremmødte medlemmer.
Kurt Schuster informerede om, at Frank Lund dags dato havde meddelt, at han på generalforsamlingen ville fremsætte et forslag om en ændring af kontingentet for aktive medlemmer, hvilket ville gøre det nemmere at rekruttere nye spillere til vort 7 mandshold.

Link til regnskabet

4. Valg til bestyrelsen
Ernst Jensen, Kim Charles og Jens Krogh var på valg og alle tre blev genvalgt.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Karsten Dahl som suppleant til bestyrelsen og Karsten Dahl blev valgt.

    

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Kruse blev genvalgt som revisor og Karsten Dahl blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

8. Eventuelt
Bestyrelsen siger, som i tidligere år, tak med en vingave til holdleder Frank Lund og Alland Sørensen for arbejdet med vort 7 mandshold
Der var også en vingave til Svend Aabo for arbejdet med at lægge vort materiale på SIF hjemmeside og til vor trofaste revisor Lars Kruse.
Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overlod ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde og forsamlingen for fremmøde og deltagelsen i den til tider muntre, men altid konstruktive debat.
Afdelingen var under Generalforsamlingen vært for de 15 tilmeldte og fremmødte ved en øl eller vand, og efterfølgende blev der serveret smørrebrød fra Food to Go.

Referat udarbejdet af Kurt Schuster den 25. november 2021

 

Se billederne fra 75 års jubilæums reception                        under Billeder til venstre

 

 

Her er det BLÅ GULD – “Superliga veteran +50holdet”, der sikrede sig pokalen allerede inden de sidste 2 kampe i turneringen. Pokalen er udsat under DGI og bærer flotte inskriptioner med tidligere vindere: SIF, KFUM og B74 som de hyppigste vindere. Tak for sæsonen gutter. Det har været en fornøjelse at stå udenfor som holdleder og desværre kun kunnet pleje sin slidgigt i knæene.

 

Billeder fra jubilæumsfesten på

Traktørstedet Ludvigslyst den 11. september 2021

       Se billederne under Billeder til vestre

 

Se artikel i Midtjyllands Avis om Old Boys jubilæum

      Se artiklen her

 

Silkeborg IF Old Boys 75 års jubilæumsturnering

Se billederne under billeder til venstre i menuen

 


Artikel om gå fodbold i Midtjyllands Avis

Se artiklen

 


 

Se bilederne fra lagkageturnering på

Jysk Park søndag den 27. januar 2019.

Se billederne under billeder til venstre i menuen

—————————————————————————————————————–

 

 

 

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.