Oldboys

 

Super Veteran +50 – 7 mands fodbold har været i gang med turneringen siden 12. april 2021

Link til turneringsplan og resultater

     

                                                                     Invitation til

Riverboat Jazz Festival
Lørdag den 26. juni 2021 kl. 13  

Se hele indbydelsen her

 

Invitation
Golfturnering for Silkeborg IF Fodbold
Old Boys medlemmer

Lørdag den 12. juni 2021

Se hele indbydelsen her

 

Invitation

Silkeborg IF Old Boys Fodbold
75 års jubilæumsfest

lørdag den 11. september 2021 kl. 17.00

Traktørstedet Ludvigslyst.

Se hele indbydelsen her

 

 

Generalforsamling i Fodbold Old Boys 26. november 2020

Referat

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Hugo Bilgrau og denne blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel i henhold til afdelingens vedtægter og derfor er lovlig og beslutningsdygtig.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for beretningen.

2. Formandens beretning
Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning, som kan ses på nedenstående link. Som en supplerende oplysning, meddelte formanden, at der arbejdes på en gentagelse af den succesfulde ”Lagkageturnering” som vil muliggøre, at alle vore medlemmer igen vil få mulighed for at klæde om i de nye omklædningsrum og spille på den nye kunstgræsbane på Jysk Park. Datoen er foreløbig fastsat til søndag den 24. januar 2021, men det hele afhænger af førsteholdets planer i perioden, og det bliver nok heller ikke muligt at få adgang til deres omklædningsrum.
Old Boys Jubilæumspokalen fra 1970 blev overrakt til Kim Brøbeck, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen.
Helle Pokalen, som blev uddelt for 25 og sidste gang, blev tildelt Søren Fogsgaard og Kurt Schuster motiverede tildelingen. Begge motiveringer er vedhæftet formandens beretning.
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer og er vedhæftet dette referat.

Link til SIF Fodbold Old Boys 2020 årsrapport rev. 1

Billede til Årsberetning 2020 1

     

3. Regnskabet, herunder kontingentfastsættelse
Vor kasserer Jens Krogh fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de væsentligste punkter.
Stort set samme indtægter, men meget lavere udgifter resulterer i et overskud på kr. 15.208 mod sidste års overskud på kr. 7.738. Der er hensat kr. 30.000 til de udskudte 75 års jubilæums aktiviteter,
som vi håber at kunne gennemføre i 2021. Det giver os en disponibel formue, egenkapital, på kr. 62.016 mod kr. 46.808, kr. 69.070 og kr. 84.741de 3 foregående år.
Der forhåndshensættes i år ikke et beløb til kommende ansøgninger om støtte til ungdomsafdelingen.
Kontingenter blev af bestyrelsen foreslået uændret kr. 900,00 for aktive og til kr. 550 for passive medlemmer i 2021 og forslaget blev vedtaget af forsamlingen. Kontingentet inkluderer 190,00 kr. som tidligere kun blev opkrævet for alle aktive medlemmer, og som vi efterfølgende afregnede med hovedafdelingen. Fra og med 2019 betaler vi for samtlige medlemmer, altså også for passive medlemmer,
hvilket medfører en permanent fremtidig ekstra udgift på 15.580 kr. med vort nuværende medlemstal på 82.
Frank Lund forespurgte igen i år om muligheden for at indføre et gradueret kontingent, eventuelt som et halvårs kontingent. Mange spiller et mindre antal kampe og ønsker åbenbart heller ikke at deltage i de sociale aktiviteter, som Frank mener primært frekventeres af de passive medlemmer.
De af bestyrelsen foreslåede kontingentsatser blev vedtaget med et klart flertal af de fremmødte medlemmer.

Link til Old boys regnskab 2020

 

 

 

 

4. Valg til bestyrelsen
Søren Fogsgaard og Kurt Schuster var på valg og begge blev genvalgt.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog Karsten Dahl som suppleant til bestyrelsen og Karsten Dahl blev valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Kruse blev genvalgt som revisor og Karsten Dahl blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

8. Eventuelt
Bestyrelsen siger, som i tidligere år, tak med en vingave til holdleder Frank Lund, som til gengæld arbejder for flere og er aktiv på mange områder i foreningen. Der var også en vingave til Svend Aabo for arbejdet med at lægge vort materiale på SIF hjemmeside og til vor trofaste revisor Lars Kruse.
Frank Lund meddelte, at han ønsker at stoppe som holdleder for 7 mandsholdet, men vil naturligvis være behjælpelig i en overgangsperiode. Frank er kørt træt i utilfredsstillende forhold omkring tildeling af omklædningsrum, manglende kommunikation fra den deltidsansatte leder og generelt dårlige forhold og rengøring.
Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overlod ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde og forsamlingen for fremmøde og deltagelsen i den til tider muntre, men altid konstruktive debat.
Afdelingen var under Generalforsamlingen vært for de 12 tilmeldte og fremmødte ved en øl eller vand, hvorimod der ikke var fællesspisning grundet gældende Corona regler.

Referat udarbejdet af Kurt Schuster den 27. november 2020

 

Udskydelse af 75 års Jubilæumsreception og 75 års Jubilæumsfest i Silkeborg IF Fodbold Old Boys

På grund af udviklingen i lokalområdet vedrørende Corona smittetallene og den generelle udvikling og usikkerhed om antal deltagere i forsamlinger i hele Danmark, har bestyrelsen på et ekstraordinært møde besluttet, at udskyde begge arrangementer til 2021.

Det har været bestyrelsens ønske, at så mange som muligt af vore medlemmer, skulle have mulighed for at deltage i vore jubilæumsarrangementer, og det finder vi ikke er muligt i den nuværende situation.

Der vil blive udsendt en ny indbydelse til 75 års Jubilæumsfesten og 75 års Jubilæumsreceptionen når situationen forhåbentlig er mere afklaret engang i starten af 2021.

 

Referat fra 75 års jubilæums golfturnering på

Silkeborg Ry Golfklubs baner i Silkeborg

den 20. juni 2020

En super dag på Silkeborg Ry golfklubs bane i Silkeborg. Banen har vist aldrig stået flottere en den gør i disse dage. Vi har netop afholdt vores 75 års golf jubilæumsturnering med 43 skønne mennesker. Godt humør og DMI havde ikke forudset en dejlig lørdag med tørvejr. Mange af vore venner havde sponsoreret en mængde flotte præmier.  Cafe Green House havde lavet en dejlig frokost tallerken og baneposer.

Vinderne i de 3 rækker var Inga Niebuhr, Lars Skovbo og Tommy Andersen. Poul Erik Bæk havde sponsoreret en flot vandre præmie, som vi glæder os til at kæmpe om i årene fremover. Lars Skovbo kan nyde den hjemme på kaminen det næste år og tillykke med det. Dagens sponsorer var Lynge Papir – Tal og Tanker, Niels Overgård, Uhlsport, Kurt Schuster, Silkeborg IF Support og Silkeborg IF .

God sommer til jer.

Se billederne under billeder til venstre i menuen

 

Silkeborg IF Old Boys 75 års jubilæumsturnering

Se billederne under billeder til venstre i menuen

 


Artikel om gå fodbold i Midtjyllands Avis

Se artiklen

 


 

Se bilederne fra lagkageturnering på

Jysk Park søndag den 27. januar 2019.

Se billederne under billeder til venstre i menuen

—————————————————————————————————————–

 

 

 

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.