Oldboys

­

DGI turneringsprogram

Oldboys turnering SIF +50 superveteraner 7M. 

Vi starter med hjemmekamp den 1. april; spiller ude Vinderslev den 8. april; 
3. kamp er ude den 29. april Ejstrupholm, herefter hjemme den 6. maj.

Specifikt for vores række +50, så er linket:

https://minidraet.dgi.dk/turnering/34213/raekke/97983/pulje/38704 

 

Golfturnering: 

Årets golfturnering afvikles lørdag d. 22. juni.   

Bindende tilmelding til Ernst Jensen chapitami@fibermail.dk,

senest d. 22. maj 2019.

Se invitationen her oldboysgolf2019

 

Riverboat:

Riverboat arrangement afholdes lørdag d. 29. juni.

Hurtig tilmelding anbefales

Se invitationen her BYENS FISK og VILD3T

 

 

Se bilederne fra lagkageturnering på

Jysk Park søndag den 27. januar 2019.

Se i billeder til venstre

—————————————————————————————————————–

 

Generalforsamling i SIF Fodbold

Old Boys 22. november 2018

Referat 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Svend Ove Grønning og denne blev valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med gældende varsel i henhold til afdelingens love og derfor er lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik dagsordenen og overlod derefter ordet til formanden for beretningen. 

2. Formandens beretning 

Formanden aflagde en god og fyldestgørende beretning, som vedhæftes dette referat. Som en supplerende oplysning, meddelte formanden, at der arbejdes på en gentagelse af den succesfulde ”Lagkageturnering” som vil muliggøre, at alle vore medlemmer igen vil få mulighed for at klæde om i de nye omklædningsrum og spille på den nye kunstgræsbane på Jysk Park. Datoen er foreløbig fastsat til den 27. januar 2019, og der arbejdes på, at vore ”kvinder” også inviteres til frokosten næste år.

Old Boys Jubilæumspokalen fra 1970 blev overrakt til Alland Sørensen, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen. 

Helle Pokalen, som blev uddelt for 23 gang, blev tildelt Frank Lund, og Søren Fogsgaard motiverede tildelingen. Begge motiveringer er vedhæftet formandens beretning.

Karsten Dahl undrede sig over, at vi skulle forvente større deltagerbetaling næste år, når vi har en egenkapital på kr. 69.000 og Henning Madsen supplerede med spørgsmålet om, hvorfor det er nødvendigt med så stor en egenkapital. Per Niebuhr kunne ganske enkelt ikke forstå, hvorfor spørgsmålet om egenkapitalen absolut skal op hvert eneste år.

Formanden svarede kort, at det var bestyrelsens ønske med en rimelig egenkapital, så vi har en frihed til at kunne beslutte og disponere, såfremt der kom interessante forslag på bordet. Og i øvrigt ville han slet ikke være interesseret i formandsposten, såfremt de økonomiske muligheder var stærkt begrænsede, hvilket vi som bekendt har oplevet under tidligere bestyrelser.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer og er vedhæftet dette referat.

Link til SIF Fodbold Old Boys 2018 årsraport

3. Regnskabet, herunder kontingentfastsættelse 

Vor kasserer Jens Krogh fremlagde det reviderede regnskab og gennemgik de væsentligste punkter.

Færre indtægter kombineret med større udgifter resulterer i et underskud på kr. 15.649 mod sidste års overskud på kr. 20.881. Det giver os en disponibel formue, egenkapital, på kr. 69.070 mod kr. 84.741 forrige år.

Der forhåndshensættes i år ikke et beløb til kommende ansøgninger om støtte til ungdomsafdelingen.

Kontingenter blev af bestyrelsen foreslået uændret til kr. 850,00 for aktive og uændret til kr. 500 for passive medlemmer i 2019 og forslaget blev vedtaget af forsamlingen. Kontingentet inkluderer 190,00 kr. som tidligere kun blev opkrævet for alle aktive medlemmer, og som vi efterfølgende afregnede med hovedafdelingen. Fra og med denne sæson skal vi betale for samtlige medlemmer, altså også for passive medlemmer, hvilket påvirker årets regnskab med en ny udgift på ca. kr. 9000 og medfører en permanent fremtidig ekstra udgift på godt13.000 kr. afhængig af medlemstal.

Link til regnskab 2018

4. Valg til bestyrelsen

Søren Fogsgaard og Kurt Grey Schuster var på valg og begge blev genvalgt.

5. Valg af suppleant til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog Karsten Dahl som suppleant til bestyrelsen og Karsten Dahl blev valgt.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Lars Kruse blev genvalgt som revisor og Karsten Dahl blev valgt som revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag 

Ernst Jensen har siden 2002 repræsenteret Old Boys i SIF Fodboldafdelingens bestyrelse, og er efterhånden kørt en smule træt, hvorfor han ikke længere vil påtage sig hvervet.

Efter drøftelser i forsamlingen blev det besluttet, at det har en overordnet og strategisk betydning, at vi stadig er repræsenteret i Fodboldafdelingens bestyrelse, hvorfor Old Boys bestyrelsen bør finde en egnet og villig fremtidig repræsentant blandt vore medlemmer, og ikke nødvendigvis et medlem af den nuværende bestyrelse.

8. Eventuelt

Ernst Jensen orienterede forsamlingen om den arbejdsgruppe, som er fuld gang med at sætte navne på de tusindvis af gamle billeder, vi har i vort arkiv. Lokal Historisk Arkiv foretager selve indscanningen i et landsdækkende system af gamle fotos, men vi skal forsøge at navngive så mange som overhovedet muligt af personerne på billederne. Og selvfølgelig tid, begivenhed og sted om muligt.

Frank Lund takkede bestyrelsen for deres arbejde og de gode arrangementer, som bliver lavet for medlemmerne. Han henstillede til bestyrelsen, om at overveje nye muligheder for differentieret kontingent, som kunne være en måde at tiltrække og fastholde nye aktive medlemmer. Det har i perioder, særligt i starten af sæsonen, været overmåde svært at sætte hold, hvorfor man har været nødsaget til at ”låne” spillere fra andre klubber.

Bestyrelsen siger, som i tidligere år, tak med en beskeden vingave til vor eneste tilbageværende manager, Frank Lund, som til gengæld arbejder for flere og er aktiv på mange områder i foreningen. Der var også en vingave til Svend Åbo for arbejdet med at lægge vort materiale på SIF hjemmeside.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden, hvorefter han overlod ordet til formanden, som takkede dirigenten for vel udført arbejde og forsamlingen for fremmøde og deltagelsen i den til tider muntre, men altid konstruktive debat.

Afdelingen var efter Generalforsamlingen vært for de 21 tilmeldte og fremmødte ved en gang  hakkebøf med bløde løg, rødbeder, kartofler, tyk-tyk brun sovs og spejlæg i Cafe Carlsberg.

Referat udarbejdet af Kurt Schuster den 23. november 2018

 

———————————————————————————————–


7 mands super veteran +50

Sæsonen sluttede i aftes den 8. oktober med en 4-0 sejr over Sejs og i sidste uge 10-0 over Vinderslev. Hermed sluttede vi i DGI turneringen på 3 pladsen, B74 på 2 pladsen og KFUM på 1 pladsen.

 

 

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.