Reglement

Reglement for Silkeborg IF Klatring

Generelle regler
Der må ikke ryges, drikkes alkoholiske drikke eller anvendes euforiserende stoffer i forbindelse med færdsel i eller på Silkeborg IF Klatrings lokaliteter. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig bortvisning fra lokaliteten.

Børn under 18 år må kun klatre, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse hertil. Dette gøres med indmeldelse. Børn under 13 år skal have forældre/værge med som opsynshavende og ansvarshavende under klatringen.

Der gøres opmærksom på at klatreklubben Silkeborg IF Klatring ikke har en fælles ulykkesforsikring.
Det påhviler det enkelte medlem at tegne en fritidsulykkesforsikring som dækker klatring.

Klatrere skal være opmærksomme på, at dette er en sport med en vis risici, og at man klatrer under eget ansvar, og skal opføre sig ansvarligt over for andre. De erfarne klatrere bør holde øje med, at nye medlemmer klatrer forsvarligt, hjælper og retter på dem om nødvendigt, og i øvrigt går foran som eksempel.

Såfremt du opdager fejl eller mangler på klatrevæggen, ankre og udstyr mm. skal dette oplyses til vagten, som derefter giver beskeden videre til den materialeansvarlige.

Medlemmer af Silkeborg IF Klatring kan klatre på eller i klubbens lokaliteter når de har sikringskursus 1 eller tilsvarende. Dette skal være dokumenteret med instruktørens stempel og underskrift på medlemskortet. Medlemskortet skal være synligt på selen eller kalkposen under klatring. Det er dog tilladt at bouldre efter gældende regler, uden sikringskursus 1.

Er du et tidligere medlem, der endnu ikke har fået stempel, kan det tildeles af en vilkårlig instruktør, der måtte være til stede. Dette sker efter at denne har bedømt medlemmets færdigheder, inden tildeling af stempel. Se listen af aktive instruktører på hjemmesiden, eller spørg i salen.

Ved al klatring på topreb og førstemandsklatring, skal man binde sig ind med en 8-talsknude. Der må klatres/traverseres uden sikring op til overgangen mellem 2. og 3. vægplade. Vagten kan dog i enkle tilfælde give tilladelse til at klatre med skruekarabin, men spørg altid først.

Sikring – Gæster:
Gæster må ikke sikre, medmindre de kan fremvise et sikringsbevis, fra et af forbundets klubber, eller tilsvarende, vagten kan dog give dispensation til erfarende klatrere.

For at sikre alles gode oplevelse af klatringen på klubbens lokaliteter er det medlemmernes forpligtigelse at:

  • Hjælpe nøglevagten med åbning og lukning af lokaliteten.
  • Hjælpe med at tage reb ned, lægge evt. måtter på plads og rydde op i almindelighed på lokaliteten.
  • Overholde klubbens officielle åbningstider.
  • Klatrere skal være dækket af egen ansvars- og ulykkesforsikring.
  • Brud på reglementet kan medføre bortvisning.

Rutebygning:

Alle medlemmer er meget velkomne til at bygge ruter på klubbens lokaliteter. Hvis du har lyst til at bygge en rute, men ikke har erfaring, er det en god idé at snakke med en af klubbens rutebryggere eller instruktører.

Når man bygger ruter skal man være opmærksom på, at advare andre i eller på lokaliteten, om at der er risiko for nedfaldende greb og værktøj, og desuden opføre sig efter god klippeskik, råbe sten når man taber noget etc. Alt værktøj skal være hæftet til selens udstyrsløkker, mens man arbejder.

Vær opmærksom på ikke at spolere eksisterende ruter, når du bygger.

For at gøre ruten overskuelig på væggen, bygger vi så vidt muligt ruter i farver, eller alternativt markerer grebene med farvede bånd. Grebene skal helst være rene inden rutesætning, dvs. at de skal vaskes i vand og eddikesyre.

Vær opmærksom på, at der findes forskellige typer greb, og derfor skal der bruges forskellige bolte. For eksempel skal greb fra Entreprise skrues op med bolte med konisk hoved, hvorimod eks. greb fra Manguste skal skrues op med bolte med flade bolthoveder.

Skruetrin skal skrues på med varsomhed, for at de ikke knækker.
Korte bolte er til små greb, lange bolte er til store- og XL greb.

Vagtreglement

Vagten:

Vagten er klubbens ansigt udadtil. Det er derfor vigtigt at være venlig og imødekommende overfor alle (klatrere og andre der blot søger information). Det er en god idé, hvis vagten holder øje med, at alle i salen har nogen at klatre med. Vær opmærksom på, at det godt kan være svært at komme ind i klubben som nyt medlem.

Vagtens opgaver:

Vagten opholder sig i klatreklubben under vagten. Vagten må ikke forlade klubben uden først at overdrage denne til en anden vagt, inden klatresalen forlades. Det er vagtens opgave at tage imod gæster, informere medlemmer, tjekke medlemskort, udlåne sko og seler til nye medlemmer, samt åbne skabet.

Vagten har ret til at bortvise medlemmer/gæster der gentagne gange ikke overholder reglementet eller følger vagtens anvisninger.

Afløsning:

Nøglevagten er selv ansvarlig for at finde en afløser blandt de andre vagter. Hvis det ikke lykkes dig at få vagten afsat, er du selv ansvarlig for at melde klubben lukket via Facebook.

Nye vagter:

Hvis du kender til potentielle faste vagter eller afløsere kan du rette henvendelse til formanden, der sørger for at vedkommende orienteres og får udleveret en nøgle.

Gæster:

Endagsgæster der er medlem af en klatreklub som er tilknyttet Dansk Klatreforbunds gæsteordning klatrer gratis i Silkeborg IF Klatring (i begrænset omfang). Medlemskort fra egen klub bæres synligt under hele klatringen.

Gæster udenfor klatreforbundets gæsteordning får 14 dages gratis prøveklatring, talt fra første prøvedag. Herefter kræves indmeldelse i klubben, hvis personen ønsker at fortsætte med at klatre.

Gæster må som udgangspunkt ikke sikre. Dog kan gæster med klatreerfaring få lov til at sikre, hvis og såfremt de har et DKF-godkendt sikringskursus eller tilsvarende, hvilket kontrolleres på stedet af en instruktør, eller nøglevagt.

Helligdage:

Som udgangspunkt har klubben kun åben på helligdage, såfremt de falder på en klubaften.

Åbning- og lukning af klubben

Åbning:

Tænde lys, åbne op til boulderrum og klubskabet.

Lukning:

Hold øje med, hvor mange klatrere der er tilbage sidst på vagten. Hvis der er næste tomt, så er det en god idé at opfordre medlemmerne til at hjælpe med at pakke noget sammen inden de går. Fjern madrasser, såfremt der ligger nogen i salen, tag reb ned, oprydning i salen, afstemme pengekassen, lånte seler, karabiner, bremser og sko på plads, låse skabe. Tjek alle døre og sluk lyset.

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.