Igangsætning af udendørs idrætsgrene

Der er nu kommet retningslinier for igangsætning af udendørs idrætsgrene, for Silkeborg IF`s vedkommende er der tale om SIF Q og SIF Fodbold. For igangsætning af disse idrætsgrene, har FU besluttet at det er Silkeborg kommunes retningslinier som danner rammen for igangsætning, og som suppleres af yderligere retningslinier fra DBU, KL m.fl. som ligeledes skal følges. Kommunens retningslinier kan læses herunder, ligesom der i denne tekst er links til DBU`s og øvrige områders retningslinier. Det skal nævnes at fsva optegning af baner, er det Silkeborg kommunes lokale retningslinier der er gældende.

Søholthuset og omklædningsrum er fortsat aflukket.

Venlig hilsen

Forretnings Udvalget


Retningslinier fra Silkeborg Kommune

Kære forening i Silkeborg Kommune

 

I forlængelse af den politiske aftale pr. 7. maj 2020 om fase 2 af genåbningen af Danmark, bliver kommunens udendørs idrætsanlæg fra mandag 11. maj tilgængelige for ”idræts- og foreningsliv” – herunder kommunens mange fodboldklubber!

 

De udendørs idrætsanlæg bliver genåbnet med følgende retningslinjer:

 

  • Det er fortsat vigtigt, at al idrætsaktivitet sker inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger
  • Man skal holde sig hjemme hvis man har symptomer på COVID-19
  • Man må fortsat ikke forsamles mere end 10 personer (pr. bane, jf. nedenfor)
  • Man skal holde afstand på min. 2 meter til andre personer ved fysisk aktivitet
  • Man skal være særlig opmærksom på håndhygiejne
  • Man skal hoste og nyse i albuen
  • Hvis der bruges rekvisitter til idrætsudøvelsen, skal disse helst være personlige. Alternativt skal der være særligt fokus på rengøring af fælles kontaktflader hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit
  • Alle klubhuse, omklædningsrum og toiletter er fortsat lukket

 

En bane forstås som f.eks. en 5-mands bane, 8-mands bane eller 11-mands bane. Foreningerne må gerne træne f.eks. fire grupper a 10 personer på fire 5-mands baner, men de fire grupper a 10 prs. må ikke samles i én gruppe, heller ikke selv om man kan holde 2 meters afstand. Hvis foreningerne har behov for yderligere optegning af baner foreslår Silkeborg Kommune, at foreningen benytter kegler, snor mv. Silkeborg Kommune vurderer, at optegning med f.eks. kegler og snor er tilstrækkeligt for at sikre tydelig optegning.

 

Det er foreningernes ansvar at overholde det fortsat gældende forsamlingsforbud, som håndhæves af politiet. Silkeborg Kommune anbefaler ikke at foreningerne kontakter Midt- og Vestjyllands Politi vedr. genåbningen, da Silkeborg Kommune er i løbende dialog med politiet.

 

KL, DGI, DIF og DBU har udarbejdet fælles retningslinjer for genåbningen af udendørs idrætsanlæg: https://www.dbu.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf.

 

DGI har desuden en række praktiske anbefalinger og vejledninger om genåbningen: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-udendoers-idraetter.

 

Silkeborg Kommune sætter hurtigst muligt nye skilte op ved de udendørs idrætsanlæg – dette forventes færdigt i løbet af uge 20. Ligeledes er kommunen i fuld gang med at sætte mål på banerne, dette forventes også gjort færdig i løbet af uge 20. Silkeborg Kommune vil som udgangspunkt fastholde den nuværende banefordeling af boldbanerne til foreningernes træning og aktivitet.

 

 

Venlig hilsen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen

Søvej 1, 8600 Silkeborg
www.silkeborgkommune.dk

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.