Om ruten

Om ruten

2650 meter:
Afvikles over den vanlige rute ned på vestsiden af Himmelbjerget og tilbage til Tårnet.

9600 meter:
Er for de første 5 km sammenfaldende med den lange rute. Herefter kommer et godt 1 km fladt stykke, før løberne atter følger den lange rute tilbage til Tårnet. ( se kortskitse)

15100 meter:
Opmålt for ca. 30 år siden med måleløbehjul. Stier og asfaltvej omlagt siden, men sværhedsgraden er 15,1 km.
GPS opmålt til 14,4 km
Følger som tidligere en rute, hvor de første 6 km afvikles på skovstier af meget vekslende kvalitet. Herefterkommer et stykke asfaltvej, som midt i løbet afløses af en mindre skovsti, indtil løberne kommer ud på “Sletten” hvorfra vejen går tilbage til Bjerget.

Opvarmning:

Igen i år vil Louise stå for opvarmning.

Da ruterne primært er på skovstier og kan afhængig af vejret være meget vanskelige og mudrerede i det stejle og til tider noget ujævne terræn. Så derfor  anbefaler vi en god opvarmning for at undgå skader.

Deltagelse frarådes ved manglende træning eller i tilfælde af selv lettere infektioner med feber.

Der findes Samaritterhjælp fra Røde Kors på plænen og ved tårnet.

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.