Medlemsfordele

Start penge refusion 2019
Der ydes kun refusion til DCU løb som fremgår af den officielle tilmelding på DCU’s hjemmeside i DK. (ingen motionsløb eller MTB). Ved eftertilmelding refunderes kun det alm. tilmeldingsbeløb. Ved etapeløb i DK ydes et tilskud på kr 300,- (TdH, Youth Tour, RandersBikeWeek eller lign.).  Bliver tilmeldingsbeløbet betalt af andre (Team-rytter) ydes ingen refusion fra SIF-Cykling.Der er følgende forudsætninger der skal være opfyldt for at SIF Cykling refundere startgebyret eller giver et tilskud ved etapeløb:
  1. Der skal være betalt fuldt medlemskab af SIF Cykling. 
  2. Der skal stilles til start i det enkelte løb 
  3. Der skal køres i klubbens 2017 klub tøj eller U19 teamtøj.  
  4. Du må ikke få en advarsel fra DCU for ikke at overholde reglerne. 
  5. Samtidig er du forpligtet til at hjælpe min. 2 gange årligt i klubben. (Vores eget løb: Mascot Løbet eller andre større arrangementer i klubben.)
Udbetalingen forgår ved at du kommer til klubhuset, medbringer dokumentation i form af print fra dine tilmeldinger på DCU’s hjemmeside. Ved udbetalingen underskriver du på tro og love at overstående regler er overholdt. Er du under 18 år er det en forældre, der må underskrive.Ved evt. tvivlstilfælde eller hvis en rytter/forældre tages i at bryde reglerne, er det SIF Cyklings bestyrelse der tager stilling – som udgangspunkt mistes retten til refusion for hele kalenderåret – evt tidligere udbetalinger skal returneres. I 2019 dækker vi 50% af udgifterne til løbstilmelding.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.