Leveregler

Lidt historie: 
Silkeborg IF Cykling blev grundlagt i 2001 efter lukning af den gamle klub, Silkeborg Cykelring, som igen blev grundlagt i 1932.
Vi har i dag ca. 70 licens ryttere. I klubben køres der landevejsløb under licens fra Danmarks Cykle Union.
Vi er repræsenteret i mange af klasser fra U11 til A feltet. Gennem de mange aktiviteter, træning, træningslejre og cykelløb mm., skabes der gode rammer for træning og godt kammeratskab.
Vi har plads til alle: den nystartede og de garvede og den ambitiøse.

SIF Cyklings Klubbens målsætning:

Silkeborg IF Cykling forsøger at øge interessen for Cykelsporten i Silkeborg og omegn.

Silkeborg IF Cykling er en klub for bredden og for alle aldre. Silkeborg IF Cykling skal forsøge at holde på egne ryttere.

Vi vil forsøge at skabe en større hold ånd blandt vores ungdoms og junior ryttere!

Silkeborg IF Cykling vil til enhver tid være villig til at fungere, som moderklub for seniorer og junior teams. Der må ikke være nogen sammenblanding af økonom mellem moderklubben og de enkelte teams.

Noget for noget

Når man melder sig ind i Silkeborg IF Cykling så forpligter man sig samtidig til mindst 16 timers arbejde for klubben i løbet af et sæson. (Forældre og andre må overtage forpligtelsen!)

Alle licens ryttere modtager den samme støtte i henhold til nedenstående regler!

Udgifter ved udtagelser til landshold eller distrikts hold dækkes. (gælder kun børne og ungdom samt junior ryttere)

Vi ønsker at lave en meget billig træningslejr for alle. Betingelse for deltagelse er gyldig licens.

Doping accepteres ikke !

Skulle en rytter levere en positiv A-prøve, bliver rytteren suspenderet fra klubben i perioden frem resultatet af B-prøven klart.

En rytter der bliver testet positiv (både A- og B-prøven) for doping bliver ekskluderet fra klubben.

Tidligere doping dømte ryttere kan godt efter overstået karantæne blive medlem af klubben.

Klubskifte evt. tilknytning til klubben

Ryttere med passiv medlemskab er velkommen til træning, klubfester og andre arrangementer. Der ydes ikke tilskud til passive medlemmer. Klubskifte sker i henhold til reglerne i den blå bog.

Hjelm

Der skal køres med hjem til fælles træning. Klubben anbefaler at der altid køres med hjelm.

Ansvarsfuldhed

Klubbens medlemmer skal til en hver tid optræde hensynsfuldt i trafikken. Til fællestræning møder vi altid op i klub tøj.

Endvidere skal ALLE færdselsregler overholdes under fællestræning.

I tilfælde af et færdselsuheld, skal man have tlf. nr. i hjelmen, så man kan kontakte pårørende.

Sociale arrangementer

– Grillfest om sommeren.

– Afslutningsfest efter sæsonen.

– Træningslejr

– Klubmesterskab

– Vores målsætning er at lave fællesspisninger eller andre sociale arrangementer i klubhuset minimum 4 gange om året.

– Træningsaftener om vinteren med Hockey

Trænere
Vi aflønner vores trænere med fri kontingent, samt 1000 kr. pr. år. De 1.000 kr. gives som udgangspunkt kun til en træner pr. gruppe pr. årgang. Det er bestyrelsen der fastlægger, hvem der modtager honorar.

KM penge
Der gives 150 kr. i km. penge til følgebilen ved vintertræning.
Alt andet kørsel for klubben afregnes med statens lave takst.

Goder til bestyrelsen
Bestyrelses medlemmer fritages for kontingent
Alle bestyrelses medlemmer får 1.000 kr. i telefonpenge.

Er der sammenfald mellem trænere og bestyrelses medlemmer udbetales de 1.000 kr. kun en gang.

 

Besluttet på bestyrelsesmøde d. 14/11 2012 

Ændring foretaget på bestyrelsesmøde 6/5 2015

____________________________________________

Finaleflasker og træning i motionscenter

Den 10-11-2014 kl. 15:38

En præsicion til alle fra bestyrelsen:
Finaleflasker:
Det er SIF-Cyklings holdningen, at vi stærkt fraråder dette. Det er bestyrelsens klare opfattelse, at det ikke er et tema blandt rytterne/forældrene. SIF-Cykling har ingen mistanke om at det skulle være sket og forventer ikke at nogen SIF-rytter/forældre fremover vil tænke i de baner.
Se mere på dette link, hvad det handler om.
Træning i motionscenter:
SIF-Cyklingen har ingen præferencer overfor, hvilket motionscenter klubbens medlemmer benytter, men SIF-Cykling kan kun opfordre medlemmerne til at vælge et center, der er underlagt kontrol af Antidoping Danmark.
mvh
Bestyrelsen
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 5 november 2014

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.