Generalforsamlinger 2023

Oversigt over afholdelse af generalforsamlinger i Silkeborg IF i januar og februar 2023:

Indrykkes i EkstraPosten onsdag den 14. december og i Midtjyllands Avis lørdag den 17. december

Ekstraordinær generalforsamling i SIF Q Fodbold

Onsdag den 27. april kl. 18.00 i Søholthuset, Ansvej 104, 8600 Silkeborg.

Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af ny formand
3. Eventuelt

Referat af hovedgeneralforsamling

Klik på billedet nedenfor for at læse, hente eller udskrive referatet af hovedgeneralforsamlingen 24/2-2022:

Årsberetning 2021 – hovedafdelingen

Klik på billedet nedenfor for at læse, hente eller udskrive årsberetningen:

Et fantastisk menneske og en unik foreningsperson er gået bort.

Finn Mølgaard Jensen har i 73 år været aktiv leder i Silkeborg Idræts Forening, hvor han blev indmeldt helt tilbage i 1942.

 Den mangeårige frivillige leder, Finn Mølgaard Jensen, er død, 86 år gammel.

Helt tilbage i 1942 blev Finn Mølgaard Jensen meldt ind i Silkeborg Idræts Forening – en gave, som han fik af sine forældre til sin 7-års fødselsdag, og allerede i 1948 fik han sin første ledergerning i foreningen, hvor han blev træner for et drengehold. Siden da har han været en utrætteligt frivillig leder i foreningen – senest som formand for Veteranklubben, hvilket var en rolle, som han bestred lige til sin død.

Hundredvis af drenge vil kunne huske Finn som deres støtte og vejviser gennem livet. Særligt ungdommen lå Finns hjerte meget nært, og han har gentagne gange fortalt om, hvor meget disse unge mennesker har betydet for ham. Han var da også en af bagmændene bag Juniorstævnet (senere Eurosports-stævnet), som var datidens store stævne for 14 til 16-årige fodbolddrenge fra hele Danmark. Der er ingen tvivl om, at Finn gennem sit lederskab har været med til at fostre mange varige kammeratskaber.

Silkeborg Idræts Forening har uden tvivl været Finns hjertebarn, og i særdeleshed foreningens unikke historie har interesseret ham meget. Op til sit 60-års jubilæum i 2008 havde han sat sig for at få styr på foreningens historie. Dette lykkedes til fulde, og han har hvert år opdateret ”SIF I NAVNE OG TAL” på tværs af foreningens ni afdelinger – hvilket betyder, at vi i dag har en helt fantastisk historiefortælling. Al den viden og Finns samlermani har også betydet, at vi har kunnet digitalisere hele vores historie – et arbejde, som Finn har taget del i med hans legendariske hukommelse og har en kæmpe ære af.

Han var ligeledes med til at til at muliggøre en flytning til Søholt samt opførelse af SIFs klubhus ”Søholthuset”. Han sørgede for, at der blev samlet gamle aviser, organiseret salg af julekort, lodsedler og andet, der kunne give lidt til det hus, som blev hjemsted for klubben i 50 år. I det hele taget var Finn typen, der hjalp, hvor der var behov – om det var i loungen på stadion, som kontrollør, ungdomstræner eller om veteranklubben skulle en tur til udlandet, så var Finn altid til rådighed.

Venskabsklubben Grane IK ved Arendal i Norge har også stået Finns hjerte meget nært, og han var med til at etablere klubben helt tilbage i 1950. Det er et helt enestående samarbejde i dansk idræt, som nu har bestået i 71 år, og hvor der er gennemført 126 gensidige besøg gennem årene. For dette fantastiske arbejde er Finn blevet hædret som æresmedlem i Grane, og han har i løbet af årene fået nogle meget personlige venskaber.

Og hædersbevisninger har Finn fået et utal af for sit utrættelige arbejde. Tilbage i 1986 blev han udnævnt til æresmedlem i Silkeborg Idræts Forening, og han har i det hele taget fået alle de hædersbevisninger, som man kan få i foreningen. Derudover har han fået en lang række hædersbevisninger fra både JBU og DBU. I jubilæumsåret 2017 fik Finn den store hæder at blive optaget på Stjernepladsen på JYSK Park – her kan vi se Finns håndaftryk i al fremtid.

Som menneske vil vi alle huske Finn som noget helt særligt. ”Et fantastisk menneske, en god ven, et fint menneske, en elskelig person, en person der altid tænkte på andre før sig selv”. Det er blot nogle af de ord, der kommer op, når talen går på Finn.

Vi vil slutte med et citat fra Finn Mølgaard Jensen til Midtjyllands Avis, da han i 2020 fyldte 85 år.

”SIF er min klub, det har den altid været, den har givet mig utrolig meget. For mig har det altid stået højest, og klubben har givet mig venskab, sammenhold og meget mere. Kort sagt – det der betyder meget her i livet. Så det er ikke SIF, der skal sige tak til mig, men mig der skal sige tak til SIF.”

Vi vil have lov at sige Finn en kæmpe tak for alt det, som han har gjort for vores forening – det har været helt enestående. Et pejlemærke, en institution og en kulturbærer for Silkeborg Idræts Forening er gået bort.

Vore tanker går naturligvis også til Grethe, Henrik, Jens og Lene, der har mistet deres mand og far.

Æret være Finn Mølgaard Jensens minde.

Generalforsamlinger 2022

Oversigt over afholdelse af generalforsamlinger i Silkeborg IF i januar og februar 2022:

Indrykket i Ekstra Posten 15. december og i Midtjyllands Avis 18. december 2021

Nytårskomsammen 2021

 

Kære alle

Smitten stiger markant, også i Silkeborg. Myndighederne anbefaler lige nu at aflyse større arrangementer, og for så vidt angår Foreningslivet har man følgende specifikke anbefaling:

  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

Vores holdning i SIF, har hele tiden været at følge myndighedernes anbefaling, og derfor har vi også i Forretnings Udvalget besluttet at aflyse den årlige ”Nytårskomsammen” i Søholthuset.

Det er rigtig ærgerligt, men vi håber på jeres forståelse for denne beslutning.

Jeg vil på vegne af hele FU ønske jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår, og en stor tak for jeres indsats i 2021.12.14

 

Venlig hilsen

Poul Hansen

Hovedformand

Årsberetning 2020 – hovedafdelingen

Klik på billedet nedenfor for at læse, hente eller udskrive årsberetningen:

 

Genåbning af Søholthuset – opdateret

Så er der godt nyt!

Fra og med den 21. maj genåbner Søholthuset fuldt ud. Det betyder at huset nu både kan benyttes til faglige møder, såvel som til sociale møder.

Ændringen betyder også at det tidligere krav om fremvisning af Corona pas for alle, nu er ændret til at der blot skal gennemføres én daglig stikprøvekontrol. Dette vil naturligvis også ske i Søholthuset.  Stikprøvekontrollen vil blive gennemført af Søholthusets personale, og der vil stikprøverne vil blive dokumenteret i en logbog. Hvad angår lørdagsklubben så har Erik Isager lovet at han vil gennemføre de fornødne stiprøver.

Udover dette gælder naturligvis fortsat krav om mundbind, afspritning og overholdelse af afstandskrav som hidtil.

Vi forventer naturligvis at alle der kommer i Søholthuset er i besiddelse af Coronapas der ikke er mere end 72 timer gammelt, eller det fornødne vaccinationspas. Skulle en person i mod forventning blive taget i en stikprøvekontrol uden den fornødne dokumentation, vil det medføre bortvisning.

Håber der igen vil blive liv i vores gode klubhus.

 

Hvad angår de nye retningslinjer for gennemførelse af Inden- og udendørs idræt, henviser vi til enten DGI
eller DIF-hjemmeside.

Generalforsamlinger 2021

Her følger de nye datoer for generalforsamlinger i Silkeborg Idrætsforening.

SIF Nyhedsbrev
Få nyheder fra SIF om lige præcis det, du helst vil læse om.